Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
No hi haurà crèdit si impedim que els creditors cobrin els seus deutes
Veure més

Economía de la Empresa: Un enfoque contractual

 
Arruñada, Benito (1990), Economía de la Empresa: Un enfoque contractual, Ariel, Barcelona.
 
 
 

L'objecte d'aquest llibre és analitzar la racionalitat econòmica de les pautes més generals de contractació, organització i control utilitzades per l'empresa en les economies de mercat contemporànies. Utilitzant com a suport teòric la consideració de l'empresa com a conjunt de relacions contractuals, el seu fil conductor és l'estudi de cadascuna d'aquestes relacions.

 
 
 
@BenitoArrunada