Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
Eng · Esp · Cat
No hi haurà crèdit si impedim que els creditors cobrin els seus deutes
Veure més
Benito Arruñada

Benvingut

Benito Arruñada és Catedràtic d'Organització d'empreses a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves investigacions se situen a la frontera de l'Organització, l'Economia i el Dret. Ha publicat prop d'un centenar d'articles en revistes científiques, entre elles Econ. J., J. of Law & Econ., J. of Law, Econ., & Org., J. of Comparative Econ., Industrial & Corporate Change, Harvard Business Review, Managerial & Decision Econ., i J. of Econ. Behavior & Org. Les seves actuals línies de treball comparteixen una preocupació comuna per les bases cognitives i institucionals de l'intercanvi impersonal, abastant des de l'estructura dels sistemes morals fins als mecanismes que afavoreixen el compliment dels contractes, l'estandardització dels drets de propietat i la formalització de les empreses.

Sobre aquesta web

En aquest lloc trobaràs els textos o enllaços des dels quals descarregar tots els meus articles científics, divulgatius i d'opinió, així com bona part dels materials docents que utilitzo en els meus cursos. El cercador proporciona la via més ràpida per localitzar documents concrets.

Podràs també participar en la discussió de diversos temes relacionats amb les meves investigacions a través del blog.@BenitoArrunada